ARIFIN, M., SYARMALINA, S., SYARMALINA, D., NABILAH, S., HASANAH, D., & AZHAR, H. (2015). Optimization of Emulgel Formula of Papain Crude Powder. JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, 13(1), 1-9. Retrieved from http://jifi.farmasi.univpancasila.ac.id/index.php/jifi/article/view/111