Noor, S., Faridah, F., & Magdalena, P. (2018). In Vitro Enzyme Tyrosinase Inhibitory Activity Test on Liquorice Root Extract Cream (Glycyrrhiza glabra L.). JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, 16(2), 150-158. doi:10.35814/jifi.v16i2.566