Sofiah, Siti, Faizatun Faizatun, & Yulia Riyana. " Formulasi Tablet Matriks Mukoadhesif Diltiazem Hidroklorida Menggunakan Hidroksi Propil Metil Selulosa dan Carbopol 940." JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA [Online], 5.2 (2007): 53-58. Web. 21 Jun. 2024