Syarmalina, Syarmalina, Wan Lely, & Nazliah Laupa. " Uji Sitotoksik Hasil Fermentasi Kapang Endofit Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap Sel MCF-7." JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA [Online], 5.1 (2007): 23-30. Web. 29 Sep. 2023