ROHMAN, ABDUL et al. Penangkapan Radikal 2,2-Difenil-1-Pikril Hidrazil oleh Ekstrak Buah Psidium guajava. L dan Averrhoa carambola L.. JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 1-5, apr. 2009. ISSN 2614-6495. Available at: <http://jifi.farmasi.univpancasila.ac.id/index.php/jifi/article/view/385>. Date accessed: 24 may 2024.