KUMALA, S., & FITRI, N. (2008). Penapisan Kapang Endofit Ranting Kayu Meranti Merah (Shorea balangeran Korth.) sebagai Penghasil Enzim Xilanase. JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, 6(1), 1-6. Retrieved from http://jifi.farmasi.univpancasila.ac.id/index.php/jifi/article/view/410