SYARMALINA, Syarmalina; LELY, Wan; LAUPA, Nazliah. Uji Sitotoksik Hasil Fermentasi Kapang Endofit Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap Sel MCF-7. JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 23-30, apr. 2007. ISSN 2614-6495. Available at: <http://jifi.farmasi.univpancasila.ac.id/index.php/jifi/article/view/584>. Date accessed: 20 july 2024.