NURCHOLIS, W., AMBARSARI, L., PERMASKU, G., DARUSMAN, L., & KURNIATIN, P. (2017). Analisis Kandungan Kurkuminoid dan Penghambatan α-Glukosidase dari Ekstrak Beberapa Aksesi Temulawak (Curcuma xanthorrhiza RoxB.). JURNAL ILMU KEFARMASIAN INDONESIA, 13(2), 229-234. Retrieved from http://jifi.farmasi.univpancasila.ac.id/index.php/jifi/article/view/98